• 1.344 erantzun; horietatik, %62,0 gradu eta graduondoko ikasleak dira, eta %27,4, irakasleak eta ikertzaileak (PDI)
  • Ikerlanaren Idazkaritza Teknikoak egina.
  • Unibertsoa: Nafarroako bi unibertsitateetako eta UNEDeko bi zentro elkartuetako (Iruña eta Tutera) liburutegien erabiltzaileak.

  • Landa-lana: 2015eko irailaren 28tik urriaren 9ra bitarte.

  • Internet bidez egindako inkestak, SurveyMonkey plataformaren bidez; liburutegietatik bertatik inkesta egindakoen artean hedatutako web esteka baten bidez, modu presentzialean, mezu elektronikoen bidez eta web bidez.

Dokumentazioa: