• 1.151 elkarrizketa; horietatik, 750ek ez dute beren burua liburutegiko erabiltzailetzat hartzen eta 401 liburutegien erabiltzaileak dira.

  • Ikertaldek enpresak egina.

  • Unibertsoa: 14 urtetik gorako biztanleria, Nafarroako Foru Komunitatean bizi dena.

  • Lagina aldaeren pisuan oinarrituta banatu zen: generoa, adin-tarteak, hizkuntza-eremua eta bizilekua den udalerriaren tamaina.

  • Metodoa: > telefono bidezko inkestak, CATI inkesta-plataforma erabiliz. Landa-lana 2015eko apirilaren 20tik maiatzaren 7ra egin zen.

  • Barne du eskola-liburutegiari buruzko atal bat, 14-18 urte bitarteko biztanleentzat egina (110 elkarrizketa).

Dokumentazioa: