Ia 5.300 pertsonak (14 urtekoak edo hortik gorakoak, hau da 13 urtetik gorakoak) erantzun diote ikerlan honetarako egindako inkestetako bati: bat telefono bidez egin zitzaion oro har Nafarroako biztanleriari, eta hiru inkesta egin zitzaizkien internet bidez liburutegi publiko, unibertsitario eta espezializatuen erabiltzaileei, hurrenez hurren.

Nafarroako biztanleriari egindako inkesta:

Liburutegi publikoen erabiltzaileentzako inkesta (Nafarroako Liburutegia barne):

Liburutegi unibertsitarioen erabiltzaileentzako inkesta:

Liburutegi espezializatuen eta dokumentazio-zentroen erabiltzaileei egindako inkesta: